Shorts

 1. AE Ne(x)t Level Classic 10" Khaki Short

  AE Ne(x)t Level Classic 10" Chino Short

  You save 25% €40.95 €54.95
 2. AE Ne(x)t Level Classic 10" Khaki Short

  AE Ne(x)t Level Classic 10" Chino Short

  You save 25% €40.95 €54.95
 3. AE Flex Longer Length Cargo Short

  AE Flex Longer Length Cargo Short

  You save 25% €44.95 €59.95
 4. AE Trekker Jogger Short

  AE Trekker Jogger Short

  You save 9% €40.95 €44.95
 5. AE Ne(x)t Level Classic 10" Khaki Short

  AE Ne(x)t Level Classic 10" Chino Short

  You save 25% €40.95 €54.95
 6. AE Ne(x)t Level Classic 10" Khaki Short

  AE Ne(x)t Level Classic 10" Chino Short

  You save 33% €36.95 €54.95
 7. AE Tech Twill Move-Free Khaki Short

  AE Tech Twill Move-Free Chino Short

  You save 32% €40.95 €59.95
 8. AE Trekker Short

  AE Trekker Short

  You save 31% €30.95 €44.95
 9. AE Tech Twill Move-Free Khaki Short

  AE Tech Twill Move-Free Chino Short

  You save 32% €40.95 €59.95
 10. AE Tech Twill Move-Free Khaki Short

  AE Tech Twill Move-Free Chino Short

  You save 50% €29.95 €59.95
 11. AE Ne(x)t Level Classic 10" Khaki Short

  AE Ne(x)t Level Classic 10" Chino Short

  You save 25% €40.95 €54.95
 12. AE Ne(x)t Level Classic 8" Khaki Short

  AE Ne(x)t Level Classic 8" Chino Short

  You save 40% €32.95 €54.95